Etiske retningslinjer for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub gældende fra 06.07.2013.

Ud over de til enhver tid gældende avlsrestriktioner og avlsanbefalinger, har klubben følgende etiske anbefalinger:

  1. Hanhunden kan bruges i avl fra han er 18 måneder mens en tæve bør være mindst 24 måneder.
  2. Efter to kuld hvalpe bør der både for han og tæves vedkommende være en pause på mindst 1 år, før de atter anvendes i avl, således at der er mulighed for at vurdere afkommet.
  3. En tæve bør senest parres første gang i dens 4. leveår.
  4. Tæver bør ikke anvendes i avl, når de er fyldt 8 år.
  5. En avlshund bør ikke være far/mor til mere end det antal hvalpe i sin levetid, der svarer til enhver tid gældende matadoravlsgrænse.
  6. Det bør undgås at bruge samme kombination af han og tæve mere end én gang, medmindre den første parring giver 3 hunde eller mindre.
  7. Hunde, der er diagnosticeret med en autoimmun sygdom, som f.eks. Immun Medieret Reumatoid Sygdom (IMRD), Steroid Responsiv Meningitis Artritis (SRMA) (tidligere kaldet “tollersyge”), Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), Addison, samt for lavt stofskifte (hypothyroidisme) bør ikke anvendes i avlen. Ved brug af udenlandsk hanhund kan tilsvarende sundhedsoplysninger være anderledes, så derfor kan der forekomme afvigelser der vil blive forsøgt kontrolleret.
  8. Hvis der i et kuld er hvalpe der er diagnosticeret med en autoimmun sygdom, som f.eks. Immun Medieret Reumatoid Sygdom (IMRD), Steroid Responsiv Meningitis Artritis (SRMA) (tidligere kaldet “tollersyge”), Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), Addison samt for lavt stofskifte (hypothyroidisme) bør en kombination af samme tæve og han ikke finde sted.

Der henvises desuden til DKKs etiske anbefalinger kan ses her