Kreds Sønderjylland har deltagere fra både Syd- og Sønderjylland.

Vi mødes otte til ti gange om året, hvor vi bestræber os på at lave arrangementer for bredden. De fleste arrangementer består derfor af en gåtur og social hygge, og noget træning. Træningssessionerne er hovedsageligt tænkt som en mulighed, for at medlemmerne kan prøve forskellige aktiviteter.

Det er de enkelte medlemmer, der skiftes til at være tovholdere på arrangementerne.

Arrangementerne annonceres på aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside og via nyhedsmail fra kredsen.

Der er valgt en aktivitetsgruppe bestående af:

Eva Rylander, telefon nr. 5151 5287, mail: rylandereva87@gmail.com

Torben H. Æbeløe, telefon nr. 2494 6804 

Anna-Mette E. Farcinsen, telefon nr. 2568 4887, mail: a.farcinsen@gmail.com

Kontakt Kreds Sønderjylland

 

Sikkerhedstjek