Kreds Sønderjylland har deltagere fra både Syd- og Sønderjylland.

Vi mødes en gang om måneden – undtagen i juli. De fleste arrangementer er gåture et eller andet spændende sted i Syd- eller Sønderjylland, men af og til kombinerer vi gåturen med træning eller fx besøg i hundesvømmehal.

Kredsen tilbyder ikke løbende træningshold, men arrangerer gerne temadage med for eksempel jagttræning, sportræning, klikkertræning og lignende, hvis der er ønsker herom.

Det er de enkelte deltagere, der skiftes til at være tovholdere på arrangementerne.

Arrangementerne annonceres på aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside og via nyhedsmail fra kredsen.

Der er ikke valgt en bestyrelse.

Kontakt Kreds Sønderjylland

 

Sikkerhedstjek