Hvert år kåres årets LP hund. Der beregnes efter nedenstående pointskema.

Point System 2016.    Deltager   
 1.Præmie2.Præmie3.Præmie Prøve 1Prøve 2Prøve 3Total
Klasse 115115  
Klasse 2201610 
Klasse 3252115 
Champ27,523,517,5 
Elite302620     
  • Ved pointlighed, tælles samlet pointtal sammen.
  • Deltages der i flere end 3 prøver tæller de prøver hvor der opnået bedste resultater.
  • Konkurrencen om årets LP hund løber i hele kalenderåret.
  • Alle officielle danske LP prøver er tællende.

Med titlen følger en vandrepokal som er skænket af Kennel RedNose.