Vigtig information vedr. jagtprøven den 27. oktober 2019

I forbindelse med den annoncerede tollerjagtprøve den 27. oktober, skal JU gøre opmærksom på, at deltagerantallet er begrænset til 11 deltagende hunde. Grunden til dette er, at prøven afholdes så sent på året, hvor antallet af lyse timer er lavere. Dommeren har derfor ønsket at fastholde muligheden for at begrænse antallet af deltagere iht. vejledningens pkt. 6.3 og reglementets paragraf 3. Af sidstnævnte paragraf fremgår det, at hvis deltagerantallet er begrænset, bør det fremgår af annonceringen af prøven. Dette er IKKE sket, og det kan vi kun beklage.

Tilmeldingen har kortvarigt været lukket men er nu åben igen og vil være det indtil den 28. september. Når tilmeldingsfristen er nået, vil der blive foretaget en lodtrækning mellem de tilmeldte. Resultatet af denne afstemning vil blive meddelt alle tilmeldte hunde mandag den 30. september om aftenen.

JU vil i mellemtiden forsøge at få fat i endnu en dommer. Pt. er vi dog ikke klar over, om det vil lykkes, ligesom vi ikke har overblik over, om terrænet kan bære, at der holdes to prøver samtidig. Alternativt vil vi undersøge muligheden for at sprede prøven over 2 dage – den 26. og den 27. oktober. Vi håber, at et af disse tiltag vil lykkes os, så alle, der har lyst til at deltage på prøven, har mulighed for det.

Igen beklager vi, at det ikke er meldt ud, at der vil være begrænset tilmelding til prøven. Det er helt klart en fejl fra vores side, og hvis der er nogen af de deltagere, der pt. er tilmeldt prøven, der ønsker at trække deres tilmelding tilbage, returnerer vi naturligvis deltagergebyret. Kontakt ju@tollerklubben.dk, hvis dette er tilfældet.

Hvis man bliver udtrukket til at deltage men alligevel ikke ønsker at deltage, betales tilmeldingsgebyret ikke tilbage.

Da der er en hel del norske hunde tilmeldt denne prøve, skal JU for god ordens skyld gøre opmærksom på, at med den nuværende situation i Norge med syge hunde, har DKK besluttet, at hunde bosat i Norge pt. ikke kan deltage i prøver i Danmark. Hvis dette forbud stadig er gældende den 26. oktober, vil de norske deltagere naturligvis få tilbagebetalt deres deltagergebyr.