Nyheder fra Bestyrelsen
Nyheder fra Bestyrelsen

Nyheder fra Bestyrelsen

Bestyrelsen sendte den 19. januar en mail ud til alle medlemmer med information om, hvem vi er, og hvad vi gerne vil. Hvis du ikke har fået denne mail, er det muligvis fordi bestyrelsen enten ikke har din mailadresse eller den ikke er korrekt. Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@tollerklubben.dk, så vi kan få opdateret vores medlemssystem med din mailadresse.

Udskiftning i bestyrelsen

Som du måske har opdaget, er der sket en hel del ændringer i bestyrelsen det sidste år. Der har været en del bestyrelsesmedlemmer, der har trukket sig og senest trak formand og næstformand sig i slutningen af november. Der har været forskellige årsager til udskiftningerne – både klubmæssige og personlige – og for at få fyldt de tomme pladser, har bestyrelsen i flere omgange valgt at anvende vedtægternes bestemmelse i §8 stk. 5 om muligheden for at selvsupplere. Det betyder også, at der til årets generalforsamling vil være ekstraordinært mange på valg, da bestyrelsesmedlemmer der er indtrådt ved selvsupplering, skal på valg ved førstkommende generalforsamling. De medlemmer, der er indtrådt i bestyrelsen ved selvsupplering, er alle medlemmer, der har rakt ud til klubbens bestyrelse med tilbud om at hjælpe. Efter seneste supplering og efterfølgende bestyrelsesmøde afholdt den 8. december 2022, har bestyrelsen konstitueret sig således:

Annette Stentsøe, formand

Inger Sloth, næstformand

Johnny Selvig, kasserer

Lis Kudsk, sekretær

Anne Larsen, menigt bestyrelsesmedlem

Hjemmeside og Tollerbladet

Tollerklubbens webmaster og redaktøren af Tollerbladet valgte desværre også at trække sig.

Så selv om der nu er en bestyrelse med stor erfaring og masser af lyst til at gøre noget, så må vi desværre også erkende, at det kan vi ikke uden hjælp fra medlemmerne. Vi kan ikke det hele selv! Heldigvis er Helle Lund Pedersen sprunget til som webmaster. Helle har erfaring med hjemmesider og er i fuld gang med at sætte sig ind i klubbens hjemmeside i samspil med den tidligere webmaster. Så er der lidt dødt på hjemmesiden lige nu, eller skal du have noget på hjemmesiden, så hav lidt tålmodighed. Det skal nok komme. Helle glæder sig til at kaste sig over opgaven, og vi i bestyrelsen er taknemmelige for, at hun har tilbudt sig og glæder os til det fremtidige samarbejde med hende.

At vi ikke har en redaktør til Tollerbladet er meget kritisk. Det er bestyrelsens holdning, at bladet er en vigtig del af klubben, og vi oplever, at det er højt skattet af medlemmerne. Det er derfor vigtigt for klubben at bevare bladet. Det er fortsat vores håb at næste blad kan udsendes nogenlunde planmæssigt – det vil sige i marts måned. Vi håber derfor, at der er nogle af klubbens medlemmer, der kunne have lyst til at kaste sig over redaktøropgaven. Det kan være én enkelt person, men det kan også være et bladudvalg, som kunne bestå af folk med forskellige interesser: Nogle der gerne vil stå for den journalistiske del, nogle der gerne vil tage billeder og endelige nogle, der kan lide at arbejde med layout (Adobe InDesign). Hvis der er flere om opgaven, føles den måske mere overskueligt og det er jo altid dejligt at have nogle at sparre med. Der vil være stor frihed til at sætte eget præg på Tollerbladet – både hvad udseende og indhold angår. Har du mod på at kaste dig ud i opgaven eller vil du høre mere, så kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@tollerklubben.dk. I forbindelse med bladet er det også vigtigt at huske på, at det ikke alene er redaktørens opgave at finde indhold til bladet. Det er alle os medlemmer, der skal gøre bladet interessant og mangfoldigt ved at bidrage til indholdet med artikler, billeder etc.

Udvalg

Til at hjælpe os i bestyrelsen, har vi også nogle udvalg. Pt. Har vi disse 5 udvalg:

Jagtudvalget

Udstillingsudvalget

Sundheds- og Adfærdsudvalget

Sporudvalget

Allroundudvalget

Vi har også haft et LP-udvalg, som i mange år var et meget aktivt udvalg og en rigtig god indtægtskilde for klubben via afholdelse af LP-prøver. Desværre har udvalget mistet sine medlemmer, og der har ingen aktiviteter været de sidste par år. Derfor har vi i første omgang valgt at nedlægge det. Det betyder ikke, at det ikke kan genopstå, men det kræver, at nogen går ind i det med et ønske om at arrangere LP-prøver i klubregi igen.

Hvis du har lyst til at give en hånd med i et af udvalgene, så hører bestyrelsen eller udvalgene gerne fra dig. Udvalgene kan altid bruge friske kræfter. Flere af udvalgene har desuden brug for hjælpere til deres aktiviteter, så det er også en mulighed at starte der. Du behøver ikke komme med en masse baggrundsviden. Det kan også bare være lysten til at lære nyt, møde andre Tollereejere eller at opbygge et netværk, der er motivationen.

Allroundudvalget er tænkt som et udvalg for aktiviteter, der ikke er dækket af de andre udvalg. Så i bund og grund er det åbent for alle aktiviteter – der skal bare være nogen til at lave dem. Måske er du helt vild med rally-lydighed, nosework eller agility og kunne tænke dig at få noget træning og/eller få nogle prøver op at stå i klubregi. Ja så er det her, du har muligheden. Det kan også være, at du har ideen til et foredrag, et kursus eller lignende, som ikke passer ind i de andre udvalg. Så kan de også finde indpas her. Det er bare at byde ind og selv være med til at yde et stykke arbejde for at få det til at lykkes.

HOLD DIG IKKE TILBAGE, HVIS DU HAR LYST TIL AT GIVE EN HÅND MED

Information fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har som skrevet afholdt sit første møde. Referat af mødet ligger under ”Downloads”. Det skulle glæde os, hvis I har lyst til at læse lidt om, hvad det rører sig.

Der er mange ting at tage fat på, men allerførst skal vi lige have styr på vores opgaver og eventuelle hængepartier fra den tidligere bestyrelse. Vi vil meget gerne være en mere synlig bestyrelse, og vi vil rigtig gerne have jer medlemmer til at besøge klubbens hjemmeside og FB-gruppe. Det kræver selvfølgelig, at siderne bliver “levende”, for at de bliver interessante at kigge på. Vi vil også gerne i dialog med jer, og vi har derfor besluttet, at bestyrelsens sekretær melder ud ca. 14 dage før et bestyrelsesmøde. Vi vil ad denne vej gerne invitere jer til at sende input til bestyrelsen, hvis der er emner, I mener, bestyrelsen skal behandle. Derudover kommer der et kort resume af mødet på hjemmesiden senest én dag efter mødet, og selve referatet vil blive offentliggjort senest 14 dage efter et møde. Og referaterne vil være mere uddybende end hidtil. Du er altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål til referaterne.

Hvis nogle af jer forgæves har ledt efter den nye FB-gruppe, der blev oprettet i efteråret, der blev brugt til at lægge referater etc. ud til medlemmerne og ikke har kunnet finde den, så er det ikke jer, den er gal med. Den eksisterer ikke længere, og der vil ikke blive oprettet en ny. Referater og lignende vil fremadrettet blive lagt på klubbens hjemmeside – www.tollerklubben.dk. . Vi har stadig klubbens officielle FB-gruppe, der hedder ”Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub”. Vær opmærksom på, at den FB-gruppe, der hedder ”Toller DK.” ikke er oprettet eller administreres af Tollerklubben, og vi er derfor heller ikke ansvarlige for indholdet.

Generalforsamling 2023

Klubben afholder generalforsamling den 5. marts. I år afholdes den i DKKs nye Aktivitetscenter, Ejlstrupvej 120 ved Ringsted. Har du lyst til at blive en del af klubbens bestyrelse, så tøv ikke med at sende dit kandidatur. Og så ville det være fantastisk, hvis en masse medlemmer ville møde op og bidrage til en snak om, hvor klubben skal hen. Vi vil rigtig gerne høre jeres tanker om klubben, og en generalforsamling er et godt sted at udveksle tanker og ideer.

Sluttelig vil vi fortælle, at vi er en bestyrelse fuld af god energi og lyst til at gøre en indsats og også gerne en forskel. Vi håber, du vil hjælpe os med at gøre klubben til en klub, hvor også de menige medlemmer er aktive, synlige og med et ønske om at blande sig i debatten.

Hvis du vil i kontakt med os – om stort eller småt – så hold dig ikke tilbage. Send os en mail på bestyrelsen@tollerklubben.dk.

Kærlig hilsen

Annette, Inger, Johnny, Lis og Anne

Ved fortsat brug af denne side acceptere du brug af cookies samt sidens Privatlivspolitik. Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close