Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub
Tollerrelevante gentests

Tollerrelevante gentests

Tanker om avl

Går du og drømmer om at avle på din toller? Så kan du finde mere information her omkring hvilke test der er et krav og hvilke der er anbefaling.

Her finder du informationer om sundhedsundersøgelser, der skal/kan udføres på racen, kendte sygdomme, og hvordan du får din hund testet, og hvilke overvejelser der skal tages i betragtning, når du vil bruge din hund i avl. I henhold til både DKK's etiske grundlæggende regler for avl og DKK's avlskrav, bør det kun opdrættes på klinisk sunde hunde.

IMG_9539

Avlsrestriktioner er de minimumskrav som avlshunde SKAL opfylde for at hvalpene kan få DKK-stambog. Når avlsrestriktionerne er opfyldt får hvalpene en såkaldt basis stambog.

Avlsanbefalingerne er yderligere anbefalinger, som ikke behøver at være opfyldt for at hvalpene kan få en stambog, men som man anbefaler er i orden før parring. Når både avlsrestriktioner og avlsanbefalinger er opfyldt får hvalpene en såkaldt Basis plus stambog.

HUSK at alle undersøgelser skal være foretaget og registreret INDEN parring. 

PRA henviser til en gruppe sygdomme, der får øjenhinden til at degenerere langsomt over tid. Resultatet er faldende syn og eventuel blindhed. "prcd" står for "progressive rod-cone degeneration", som i øjeblikket er den eneste type PRA, der er kendt i tollere.

"Progressive rod-cone degeneration", eller PRA-prcd er en form for progressiv retinalatrofi (PRA), hvor  cellerne i hundens nethinde degenererer og dør.

PRA for hunde svarer til retinitis pigmentosa hos mennesker. De fleste berørte hunde viser ikke tegn på synstab før 3-5 år. Fuldstændig blindhed kan forekomme hos ældre hunde. Progressiv rod-cone degeneration er en form for PRA, der vides at påvirke over 40 forskellige racer.

Nethinden er en membran placeret bag på øjet, der indeholder to typer fotoreceptorceller. Disse celler tager lys, der kommer ind i øjnene, og sender det tilbage til hjernen som elektriske impulser. Disse impulser fortolkes af hjernen for at "skabe" billeder. Hos hunde, der lider af PRA-prcd, begynder fotoceptorerne at degenerere og forårsager manglende evne til at fortolke ændringer i lys. Dette resulterer i et synstab. Stangceller, der normalt fungerer under dårlige lysforhold eller om natten, begynder degenerere først. Dette fører til natblindhed. Keglecellerne, der normalt fungerer under stærkt lys eller dagtimeforhold, forringes derefter. Dette fører ofte til fuldstændig blindhed over en periode.

PRA-prcd nedarves som en autosomal recessiv lidelse. En hund skal have to kopier af det muterede gen for at blive påvirket af PRA. En hund kan have en kopi af mutationen og vil ikke opleve nogen symptomer på sygdommen. Hunde med en kopi af mutationen er kendt som bærere, hvilket betyder at de ikke kan overføre mutationen til deres afkom. Hvis de opdrættes med en anden bærer, er der en 25% chance for, at afkommene kan arve en kopi af det muterede gen fra hver forælder og blive påvirket af sygdommen.

Fri/A:

Denne hund har testet normal/fri for det muterede gen der forårsager PRA. Denne hund vil aldrig udvikle PRA. Den kan kun overføre et normalt gen til afkom, og hunde med dette resultat kan anvendes til avl på en hund med ethvert DNA-testresultat uden risiko for at producere berørte/C afkom.

Bærer/B: 

Denne hund er testet som bærer af det muterede gen der forårsager PRA. Bæreindivider er klinisk normale og vil ikke udvikle PRA. Den kan overføre enten et normalt gen eller et muteret/påvirket gen til potentielle afkom. For at undgå risiko for at producere en berørt hvalp, bør disse hunde kun anvendes i avl i kombination med en hund, der er testet fri/A for at undgå at producere berørte/C afkom.

Berørt/C:

Denne hund har 2 muterede kopier af det muterede gen der forårsager PRA, og vil udvikle PRA. Den kan kun overføre et muteret/påvirket gen til potentielle afkom. For at undgå risiko for at producere en berørt hvalp, bør disse hunde kun anvendes i avl i kombination med en hund, der er testet fri/A for at undgå at producere berørte/C afkom. Alle afkom af en sådan kombination vil blive Bærer/B.

Laboklin og UC Davis udfører DNA-test af PRA.

Genmaterialet skal udtrækkes af en dyrlæge, hvis resultatet skal registreres hos DKK.
Der skal købes rekvisition fra DKK, som medbringes til dyrlægen. Den kan fås her

Skrevet af Sundhed- og adfærdsudvalget – Christine Nørskov Sørensen med hjælp fra Louise Nørskov Sørensen

Der er blevet fundet en ny genetisk betinget sygdom i et studie. Sygdommen hedder Cerebellar Degeneration – Myositis Complex, forkortet som CDMC.

I begyndelsen af studiet havde forskerne kun adgang til en berørt hvalp fra et kuld, hvor de øvrige hvalpe fra kuldet ikke viste tegn på sygdom, men undervejs i studiet blev forskerne opmærksomme på, at der var et andet kuld, hvor tre hvalpe viste fysiske tegn på også at have CDMC. Ud over prøver fra disse kuld, blev studiet gennemført med prøver fra i alt 563 tollere.

Symptomerne hos hvalpene var en kluntende og ukoordinerede bevægelser, samt problemer med balancen. Desuden blev der observeret at hvalpenes bevægelser omkring bækkenet blev overdrevet i forhold til et normalt bevægelsesmønster.

En hvalp havde også ufrivillig rysten med hovedet.

Efter en måned viste to hvalpe en tydelig generel neuromuskulær svaghed, karakteriseret ved intolerance overfor motion, hvalpene kunne kollapse, blive stive i deres gang og bevæge sig med ”kaninhop”.

De neurologiske symptomer hos hvalpene blev observeret i alderen fra 10 uger til 6 måneder.

Blodprøver viste et forhøjet niveau af kreatinkinase hos alle hvalpene. Kreatinkinase er et enzym, der findes inden i cellerne især i muskelvæv, tarm og hjerne. Dette hjælper med at levere energi til cellerne til fx sammentrækning af muskler.

På baggrund af studies resultater er der blevet udviklet en ny DNA-test, som kan vise om en hund enten er ’Clear’, ’Carrier’ eller ’Affected’ af gen-mutationen for CDMC.

Testen kan bestilles hos Laboklin, enten som enkeltstående test eller som en del af hele Tollerpanelet:

LABOKLIN (UK)| Genetic Diseases | Dogs| Cerebellar Degeneration and Myositis Complex (CDMC) / Inflammatory Myopathy

Mulige resultater af DNA-testen er:

Clear – Genotype N/N

Hunden har ingen kopier af CDMC gen-mutationen. Det er meget usandsynligt, at hunden vil udvikle CDMC. Hunden vil ikke give nogen kopi CDMC gen-mutationen videre til sit afkom.

Carrier – Genotype N/CDMC

Hunden har en kopi af CDMC gen-mutationen. Det er meget usandsynligt, at hunden vil udvikle CDMC, men da hunden er bærer af et muteret gen, kan den give genet videre til sit afkom med sandsynlighed på 50%.

En bærer af CDMC gen-mutationen bør kun parres med en hund med status Clear. Se statistisk fordelingen i skemaet længere nede afhængig af avlspartners status.

Affected - Genotype CDMC/CDMC

Hunden har to kopier af CDMC gen-mutationen, og vil derfor give et muteret gen videre til alle dens afkom. Det er sandsynligt at hunden vil udvikle CDMC.

En ’Affected’ hund bør kun parres med en hund med status Clear. Se statistisk fordelingen i skemaet længere nede afhængig af avlspartners status.

CDMC resultater på afkom ud fra forældrenes status:

Tæve/Hanhund Hanhund status:
N/N
Hanhund status:
N/CDMC
Hanhund status:
CDMC/CDMC
Tæve status:
N/N
100% af afkommet vil være N/N 50% af afkommet vil være N/N
50% af afkommet vil være N/CDMC
100% af afkommet vil være N/CDMC
Tæve status:
N/CDMC
50% af afkommet vil være N/N
50% af afkommet vil være N/CDMC
25% af afkommet vil være N/N
50% af afkommet vil være N/CDMC
25% af afkommet vil være CDMC/CDMC
50% af afkommet vil være N/ CDMC
50% af afkommet vil være CDMC/CDMC
Tæve status:
CDMC/CDMC
100% af afkommet vil være N/CDMC 50% af afkommet vil være N/CDMC
50% af afkommet vil være CDMC/CDMC
100% af afkommet vil være CDMC/CDMC

Kilder:

www.mdpi.com/2073-4425/13/7/1223/htm?fbclid=IwAR3K_B1qDQRZPZX6eTgXGKDRK0N0BOO7jDJSTvvTKtxZS9DmsSStW7reZfk

LABOKLIN (UK)| Genetic Diseases | Dogs| Cerebellar Degeneration and Myositis Complex (CDMC) / Inflammatory Myopathy

CLAM er forkortelsen for Cardiac Laminopathy. CLAM er en såkaldt dilateret kardiomyopati-sygdom (DCM), som gør, at hjertemuskulaturen bliver slap og hjertet bliver forstørret. Dette påvirker hjertets pumpefunktion, som bliver dårligere og ender med, at hunden dør af hjertesvigt.

Typiske symptomer på DCM vil være dårlig kondition. Hunden bliver hurtigere træt, end den plejer ved leg eller anden form for motion. Trætheden forværres med tiden, og hunden kan udvikle hoste og åndenød og vil typisk begynde at tabe sig.

Hunde, som er affected med CLAM, dør ofte inden for det første leveår. Der er på nuværende tidspunkt ingen behandling mod CLAM.

I et studie på US Davis i USA er der blevet udviklet en DNA test, hvor det er muligt at test tolleren for at finde ud af om hunden enten er fri (N/N) for denne variant af CLAM, er bærer (N/CLAM) af den eller er affected (CLAM/CLAM) med CLAM.

Det vurderes, at det kun er hunde, som er affected (CLAM/CLAM), som vil udvikle sygdomme og forventeligt dø af den.

Mulige resultater af DNA-testen er:

Clear – Genotype N/N

Hunden har ingen kopier af CLAM gen-mutationen. Det er ikke forventeligt, at hunden vil udvikle CLAM. Hunden vil ikke give nogen kopi af denne variant af CLAM gen-mutationen videre til sit afkom.

Carrier – Genotype N/CLAM

Hunden har en kopi af CLAM gen-mutationen. Da hunden er bærer af et muteret gen af denne variant af CLAM, kan den give genet videre til sit afkom med sandsynlighed på 50%.
En bærer af CLAM gen-mutationen bør kun parres med en hund med status Clear (N/N). Se statistisk fordelingen i skemaet længere nede afhængig af avlspartners status.

Affected - Genotype CLAM/CLAM

Hunden har to kopier af denne variant af CLAM gen-mutationen, og vil derfor udvikle Cardiac Laminopathy (CLAM), som med stor sandsynlighed vil ende med, at hunden dør af dette.

CLAM resultater på afkom afhængig af forældrenes status:

Tæve/Hanhund Hanhund status:
N/N
Hanhund status:
N/CLAM
Hanhund status:
CLAM/CLAM
(sandsynligheden for at hunden lever længe nok til, at den kan indgå i avlen er ikke særlig stor)
Tæve status:
N/N
100% af afkommet vil være N/N 50% af afkommet vil være N/N
50% af afkommet vil være N/CLAM
100% af afkommet vil være N/CLAM
Tæve status:
N/CLAM
50% af afkommet vil være N/N
50% af afkommet vil være N/CLAM
25% af afkommet vil være N/N
50% af afkommet vil være N/CLAM
25% af afkommet vil være CLAM/CLAM
50% af afkommet vil være N/CLAM
50% af afkommet vil være CLAM/CLAM
Tæve status:
CLAM/CLAM
(sandsynlig-
heden for at hunden lever længe nok til, at den kan indgå i avlen er ikke særlig stor)
100% af afkommet vil være N/CLAM 50% af afkommet vil være N/CLAM
50% af afkommet vil være CLAM/CLAM
100% af afkommet vil være CLAM/CLAM

Test kan bestilles på:

Cardiac Laminopathy (CLAM) in the Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Veterinary Genetics Laboratory (ucdavis.edu)

Kilder:


Cardiac Laminopathy (CLAM) in the Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Veterinary Genetics Laboratory (ucdavis.edu)

For stort hjerte hos hunde (netdyredoktor.dk)

Dilateret kardiomyopati – DCM hos hund | AniCura Danmark

DE er en neurodegenerativ sygdom hos Tolleren. Sygdommen kaldes degenerativ encefalopati med søvnforstyrrelser og kaudatnekrose eller simpelthen kort sagt degenerativ encefalopati (DE).

Udtrykket encefalopati kommer fra de græske ord encephalo- (hjernen) og pathy (sygdom) og henviser til en lidelse i hjernen. I denne encefalopati er der degeneration af en region i hjernen kaldet kaudatkernen. Kaudatkernen er en del af hjernen, der er vigtig for at kontrollere bevægelse og nogle aspekter af adfærd. I DE gennemgår denne del af hjernen nekrose eller fuldstændig ødelæggelse. En af manifestationerne af kaudatnekrose er en meget usædvanlig ændring, hvor hundene kraftigt udfører deres drømme og er svære at vække. Deraf navnet degenerativ encefalopati med søvnforstyrrelser og kaudatnekrose. Selvom dette er en ødelæggende sygdom, ser det ikke ud til at være almindelig i racen.

Hunde med DE viser neurologiske tegn, der begynder i en ung alder. Disse tegn bliver gradvist forværret med alderen, og de fleste berørte hunde bliver aflivet på grund af dårlig livskvalitet ved 3-5 års alderen.

En degenerativ sygdom er en sygdom, hvor funktionen eller strukturen af det berørte væv eller organer i stigende grad vil blive forværret over tid.

Mere information om DE findes her.

En ganespalte er en fødselsdefekt, hvorved et hul (kløft) i munden (ganen) udvikler sig hos en hvalp under drægtigheden. Hvalpe født med kløft i ganen kan opleve sundhedsproblemer, hvilket i høj grad vil øge deres risiko for at udvikle aspirations lungebetændelse - en alvorlig livstruende tilstand.

Cleft Tip er en splittelse i læben og kan forekomme på den ene eller begge sider af munden. Der er flere genetiske årsager til ganespalte i racen; den mest almindelige form er dog identificeret som CP1.

BUFF er en recessivt nedarvet pelsfarvevariant, der forekommer i racen. BUFF er en uønsket farve i udstillingsringen, men synes ellers ikke at medføre nogen sundhedsmæssige problemer i racen. Hvalpe med BUFF er født i en lysere rød nuancere, der kan se sølvfarvet ud. Når de bliver ældre, kan de undertiden få en mørkere rød farve, men de vil dog altid være lysere end andre toldere, der ikke er påvirket af buffmutationen.

Mere info

Degenerativ myelopati (også kendt som kronisk degenerativ radikulomyelopati) er en progressiv sygdom i rygmarven hos ældre hunde. Sygdommen kommer snigende, typisk mellem 7 og 14 år. Det begynder med et tab af koordination (taksi) i bagbenene.

DM er et autosomalt recessivt træk med samme arvemåde som prcd-PRA, CEA/CH og DE.

Mere infomation

Addisons sygdom opstår, når binyrerne holder op med at udskille nødvendige naturlige steroidhormoner. I Nova Scotia Duck Tolling Retriever kan en genetisk form for Addisons sygdom forekomme hos hvalpe.

De kliniske tegn på Addisons sygdom kan omfatte sløvhed, manglende appetit, opkastning og diarré. Den gennemsnitlige alder for hvalpe, der er ramt af Juvenile Addisons sygdom er 5 måneder. Hvalpe kan have andre samtidige sygdomme, herunder øjenproblemer (hornhindeødem, konjunktivitis eller uveitis), der muligvis kræver specialbehandling.

Mere information under Autoimmune sygdomme

Mere information

Chondrodystrofi (CDDY) er hunde, som er bærer af en mutation for kortere ben. Hunde med denne mutation har også øget risiko for at udvikle intervertebral disc disease (IVDD), pga. en for tidlig degeneration (nedbrydning) af de mellemlæggende båndskiver i ryggen.

CDDY arves som et semi-dominerende gen for højde, hvilket betyder at hunde med 2 kopier af mutationen er mindre end hunde med kun 1 kopi. Med hensyn til IVDD følger arvegangen et dominerende gen, hvilket betyder at 1 kopi af mutationen er tilstrækkelig til at en hund er disponeret for IVDD.

Det oprindelig skøn er, at 70% af den verdensomspændende Toller-population har mindst en kopi af CDDY-mutationen.

Mere information

Collie Eye Anomaly (CEA), også kendt som choroidal hypoplasia (CH), er en arvelig sygdom, der påvirker flere hunderacer, herunder Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Choroiden er det lag af væv i øjet, der er ansvarligt for tilføre blod og næringsstoffer til nethinden. Hos hunde, der er ramt af CEA, udvikler choroid ikke sig ordentligt og er derfor tyndere end normalt.

Alvorligheden af tilstanden kan variere fra hund til hund. I milde tilfælde kan berørte hunde kun vise tegn på collie-øje-anomali ved øjenundersøgelse mellem 5 og 12 uger, lige før normalt, aldersrelateret pigmentering af nethinden, som ofte maskerer de karakteristiske, sygdomsrelaterede ændringer.

Efter denne periode kan let-påvirkede hunde være umulige at skelne fra normale hunde ved øjenundersøgelse (et fænomen, der ofte omtales som "at gå normalt") og muligvis ikke have tydelige synsunderskud. Hos mere hårdt ramte hunde inkluderer kliniske tegn misdannelser i øjet og/eller synsnerven (colobomer), retinal løsrivelse, intraokulær blødning og efterfølgende blindhed. Både milde og svære former for CEA er forbundet med den samme NHEJ1-genmutation. Det er derfor vanskeligt for at forudsige sygdommens potentielle sværhedsgrad hos en berørt hvalp, da forældre med let påvirkning kan få afkom, der er hårdt ramt.

Hos Tolleren har man konkluderet at CEA ikke giver nogen gener, heller ikke hos de hunde der har været DNA-affected eller har fået påvist CEA ved øjenlysning. Derfor er det ikke noget der bliver fokuseret på mere med henblik på avl.

Laboklin udfører DNA-test af CEA. Man får dem udført hos en dyrlæge, der udtrækker blod og sender ned til laboratoriet.

Hvis resultatet skal registreres hos DKK, så der købes en rekvistion, som medbringes hos dyrlægen. Den kan fås her.

UC-Davis tilbyder et testpanel for tollere, hvor du får en samlet mængde gentest udført med rabat - Find det her
UC-Davis gemmer indsendt genmateriale, så kommer der flere tests, så kan det udføres på dette materiale, og du er fri for at indsende genmateriale igen.

OFA laver test for DE - Find den her

IMG_0515

Ved fortsat brug af denne side acceptere du brug af cookies samt sidens Privatlivspolitik. Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close