Nyheder fra jagtudvalget
Nyheder fra jagtudvalget

Nyheder fra jagtudvalget

Skrevet af Jagtuvalget

Vi har glædet os til at fortælle, at DKK har godkendt klubbens nye jagtprøvereglement. Reglementet er trådt i kraft pr. 1. januar 2022 og vil således være det reglement, vi kommer til at afholde prøver efter fremadrettet.

Den helt store ændring er, at vi har fjernet kvalifikationsprøven og i stedet genindført Tollerbrugsprøven, som vi brugte i klubben for en del år siden. Baggrunden herfor er, at kvalifikationsprøven for det første var meget lig begynderklassen, og for det andet – og ikke mindst – fordi der har været et stort ønske om at få Tollerbrugsprøven tilbage. Tollerbrugsprøven vil være adgangsgivende for at stille i begynderklassen på både jagtprøver og working test. Så det er altså en prøve, alle skal igennem for at komme videre i vores prøvesystem.

Tollerbrugsprøven er stort set uændret i forhold til tidligere, idet vi dog har ændret lidt på selve banen, som man går lineføring og fri ved fod efter, og så er der nu kun 25 meters indkald i stedet for 50 meter. Hunden skal være fyldt 9 måneder for at kunne stille på en tollerbrugsprøve.

Tollerbrugsprøven har sit eget reglement, som kan findes her. Dommervejledningen til Tollerbrugsprøven kan også findes her. Dommervejledningen for Tollerjagtprøven er ved at blive tilrettet, og vil senere blive lagt samme sted.

Vores tanke med Tollerbrugsprøven er, at den både kan være en del af vores sædvanlige prøve-set up – dvs. at den kan afholdes ifm. Tollerjagtprøverne – men det er også en prøve, som kredsene kan afholde efter behov. Det kan f.eks. være efter et længere træningsforløb, hvor man har trænet hen imod at kunne bestå Tollerbrugsprøven.

Tidligere havde vi nogle dommere – også interne – der kunne dømme Tollerbrugsprøven. Vi vil række ud til en del af disse for at høre, om de kunne tænke sig at få børstet støvet af skuldrene og komme ud og dømme igen. Derudover kan alle vores tollerjagtprøvedommere dømme en tollerbrugsprøve. Og endelig står der nogle medlemmer klar, der gerne vil uddannes.

Vi arbejder på at filme en tollerbrugsprøve, som vi vil lægge på klubbens hjemmeside. Dette for at I, der ikke kender den fra ”gamle dage” kan få et indtryk af, hvad der kræves.

Der er også foretaget nogle ændringer i vores jagtprøvereglement. Vi har valgt at gå tilbage til at kræve, at alle afleveringer sker til hånd. Til gengæld har vi løsnet lidt på dette krav i Tollerbrugsprøven, hvor det ifm. aflevering fra vand er tilladeligt, at dummyen afleveres indenfor førerens nærhed/rækkevidde. Men alle bør stadig stræbe efter at få afleveringer til hånd på plads.

Der er ikke lavet så mange ændringer i jagtprøvereglementet. Der er rettet en del sproglige ups’er, som vi ikke vil gennemgå her.

De ting, der er ændret, og som har betydning er:

  1. Vi har valgt at differentiere mht. hvornår man er kvalificeret til åbenklasse. Tidligere har det krævet 2 x 1. præmie i begynderklassen at kvalificere sig til åbenklasse. Dette krav gælder stadig, hvis hunden er under 24 måneder. Hvis den imidlertid er over 24 måneder, vil en enkelt 1. præmie i begynderklassen kunne sende hunden videre til åbenklasse.
  2. Vi har kikket lidt på det vildt, vi bruger og besluttet, at gåsen fremover kun skal forekomme i eliteklassen. Til gengæld har vi både i begynderklassen, åbenklasse og eliteklassen åbnet for, at der kan bruges dykænder mod tidligere kun svømmeænder. I åbenklasse og eliteklassen kan man også være heldig at møde en blishøne.
  3. Under præmieringer har vi fjernet muligheden for at blive Bedste Hund i en klasse. I stedet indfører vi HP (Hæderspris). Der er som sådan ingen skriftlige krav til, hvornår man giver en HP til en hund. Man kan sige, at hunden skal lave et stykke arbejde, som i den grad imponerer dommeren. En dommer sagde på et tidspunkt, at hvis man som dommer skal overveje, om en hund skal have HP, så skal den ikke. Der er ikke noget krav om, at der skal uddeles et HP på en prøve. Det er helt op til dommeren. Og der kan uddeles mere en ét HP i en klasse.
  4. Vi har præciseret, hvornår føreren rejser sig fra skjulet, idet vi opdagede, at det var meget forskelligt fra dommer til dommer, hvordan dette blev tolket. Så nu burde der ikke være tvivl. I eliteklassen er der dog mulighed for at lave en masse ”sjov”, så her er det op til dommeren, hvornår føreren må rejse sig.
  5. Vi har givet mulighed for, at der kan skydes ind i søget i begynderklassen og åbenklasse. Dette for at simulere, at der nedlægges vildt, som senere skal hentes.

Vi har lavet et sæt overgangsregler, som ser således ud:

  • Hvis en hund har deltage på kvalifikationsprøven – uanset resultat – er den kvalificeret til begynderklassen.
  • Hvis en hund har deltaget i begynderklassen – uanset præmiering – er den kvalificeret til at fortsætte i begynderklassen
  • Hvis en hund på under 24 måneder har én 1. præmie i begynderklassen, skal den opnå yderligere en 1. præmie for at være kvalificeret til åbenklasse.
  • Hvis en hund på over 24 måneder har én 1. præmie i begynderklassen, men denne præmiering er opnået mens hunden var under 24 måneder, skal den opnå yderligere én 1. præmie i begynderklassen for at være kvalificeret til åbenklasse.

For udenlandske hunde gælder det, at de er kan deltage i den klasse, de er kvalificeret til at deltage i i deres hjemland.

Vi håber, at I tager godt imod reglementet, og JU er naturligvis klar til at svare på eventuelle spørgsmål vedrørende de to reglementer.

Knæk og bræk til alle i den kommende jagtprøvesæson. Vi ses derude!

Ved fortsat brug af denne side acceptere du brug af cookies samt sidens Privatlivspolitik. Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close