Resume af bestyrelsesmøde d. 10. juni 2023
Resume af bestyrelsesmøde d. 10. juni 2023

Resume af bestyrelsesmøde d. 10. juni 2023

Bestyrelsen afholdt d. 10. juni fysisk bestyrelsesmøde. Vi mødtes hos Lars og Gea udenfor Vejle. Pga. det skønne sommervejr kunne vi sidde udenfor, og selv om det var svært at holde koncentrationen med tre små tollerhvalpe, der var svære at holde fingrene fra, lykkedes det os at komme igennem den temmelig omfattende dagsorden.

Der kommer et referat på hjemmesiden indenfor de næste 14 dage, men vi vil gerne lige her komme med et par højdepunkter:

Alle udvalg er blevet bedt om at komme med et bud på et kommissorium. Dem har vi nu fået. Vi vil kikke på dem de næste måneder og vende tilbage til udvalgene med vores feedback.

Kassereren gav en opdatering på klubbens økonomi, og det ser ikke helt værst ud. Vi vil pensle tallene mere ud i det kommende referat.

Udvalg

Sporudvalget arbejder på at få lavet en nål, som vil blive udleveret, når man første gang får en 1. præmie på en prøve. Vi vil kikke på, om vi også kan indføre en nål til jagtprøverne.

Under ”Jagtudvalget” talte vi om working tests. Hvor en jagtprøve er på ænder og gæs, er en working test på dummyer. Derudover er der ingen forskel. Når man går på jagtprøver, kan man deltage i konkurrencen om at blive Årets Jagttoller. Vi vil gerne vise medlemmerne, at vi ikke synes, at en jagtprøve er ”finere” end en prøve på dummyer, hvorfor vi også vil indføre en ”Årets Working Test toller”. Samtidig vil vi kikke på at indføre en championtitel for de hunde, der deltager på working tests samt en dualtitel for dem, der går på working tests. Vi håber, at disse tiltag vil gøre, at flere får lyst til at prøve kræfter med klubbens working tests.

I Sundhedsudvalget arbejder de på artikler om HD og AD samt en artikel om TBE (flåtoverført sygdom). Det er planen, at der kommer noget information på hjemmesiden og i bladet engang efter sommeren.

Messer

Sponsorudvalget er ved at tage tilløb til at komme i gang med arbejdet. De kan godt bruge lidt ekstra kræfter, så hvis du går med en drøm om at gøre en indsats for din klub, så hører Lars gerne fra dig. Måske har du gode forbindelser til nogle firmaer, du tænker kunne overtales til en sponsoraftale med klubben? Hvis det er tilfældet, så hører Lars også gerne fra dig.

Klubtøj

Bestyrelsen har talt om, i hvor høj grad, klubben skal deltage i messer og har besluttet, at det skal give mening, at vi deltager. Derfor besluttede vi, at vi fremadrettet kun deltager på jagtmessen i Års og Outdoor-messen i Odense.

Vi har igennem årene haft forskelligt klubtøj, som er solgt via klubben. Mange vil gerne have en t-shirt eller sweatshirt med klubbens logo på. Men….hver gang vi har indkøbt tøj til klubben, er det end med, at vi er brændt inde med en del tøj, og det har naturligvis haft en økonomisk omkostning. Vi vil dog stadig gerne kunne tilbyde vores medlemmer at gå i tøj med klubbens logo, så derfor er vi i dialog med en producent, som medlemmerne kan tage direkte kontakt til og bestille det tøj med logo, som man kunne tænke sig. Klubben er ikke indblandet men formidler alene kontakten. Mere om dette senere.

Økonomi omkring hjælpere og uddannelse

Der har gennem årene været lidt forskellige beslutninger om, hvordan vi honorerer hjælper på vores prøver, og området trængte til en oprydning. Det er nu sket, og når vi har fået det hele ned på skrift, vil der på hjemmesiden ligge en oversigt, så alle kan se, hvordan vi honorerer vores hjælper, hvordan vores gavepolitik er etc.

Vi fik også talt om uddannelse og kurser for klubbens frivillige. Vi er meget positive overfor at klæde vores frivillige på men har naturligvis også nogle krav. Bl.a. giver vi ikke tilskud til en uddannelse, som medlemmet efterfølgende kan tjene penge på at bruge andre steder end i Tollerklubben.

Arrangementer i klubregi

Tollerdays er lagt i graven. I stedet vil vi afholde et årligt fælles dualarrangement (spor- og jagtprøver om lørdagen og udstilling om søndagen). Der vil være fælles middag lørdag aften, hvor vi også vil lave nogle arrangementer – f.eks. en auktion. Søndag formiddag vil vi prøve at arrangere noget, der kunne interessere andre end de, der går til prøver. Første gang med dette nye tiltag vil blive i 2024.

Vi tog tidligere på året fat på at tale om, hvorvidt vi skulle prøve at arrangere træning i klubregi. Vi har derfor nedsat et træningsudvalg, som skal arbejde videre med dette. Som alt andet afhænger en succes af, at der er frivillige, der vil byde ind med deres kompetencer. Træningen skal ikke være gratis, og indtægten skal fordeles mellem instruktørerne og klubben. Vi kikker ikke kun på jagt- eller sportræning. Hvis der er folk derude, der kunne tænkte sig at få noget noseworktræning, rally-lydighedstræning, lydighedstræning etc. op og stå, så vil vi som klub bakke op om det.

Tollerblad

Allerede på generalforsamlingen i marts blev der talt om, hvorvidt vi skulle bibeholde Tollerbladet som fysisk blad. Det er en meget stor udgift at få trykt og udsendt bladet (omkring 65-70.000 kr.), og det er penge, som vi tænker kunne bruges bedre på andre ting. Så vi har nu taget beslutningen om, at fra 2024 vil Tollerbladet alene blive udsendt elektronisk. Der kommer mere information om dette i blad nr. 3 i år (blad nr. 2 er så småt på vej ud til jer). Vi er meget spændte på, hvordan denne beslutning bliver modtaget.

Visioner

Vi sluttede mødet af med at tale lidt visioner for klubben. Når man ser på bestyrelsen og medlemmerne i diverse udvalg, er gennemsnitsalderen i den høje ende. Vi har unge medlemmer i klubben, men hvordan får vi dem involveret i racen og klubarbejdet? Det er der nok ikke et let svar på, og det er noget, vi vil arbejde mere med. Vi skal have fat i dem og spørge dem om, hvad de bruger deres tollere til, og hvad de ønsker fra klubben. Den ene af vores redaktører, som er en ung pige, har foreslået, at klubben får en Instagram-konto. Vi har ikke fået rykket på dette endnu. Måske fordi vi er en flok gamle nisser, der ikke er så aktive på Instagram. Vi vil rigtig gerne i dialog med vores yngre medlemmer for at høre, hvad de tænker om klubben, og hvad de laver med deres tollere.

Vi besluttede også under dette punkt at nedlægge kredsene. De fleste af kredsene er ikke aktive og har ikke været det i flere år. I stedet vil vi prøve at lave en liste over personer i kredsene, der har aktiviteter, som vi kan henvise nye – og gamle- medlemmer til. Vi vil snarest sende mails ud til kredsene om vores baggrund og tanker om dette.

Når referatet bliver offentliggjort, kan I læse lidt mere uddybende om flere af de ting, vi har fået talt om i går.

Sanne og Annette
Søren og Lars
Inger og Johnny

Ved fortsat brug af denne side acceptere du brug af cookies samt sidens Privatlivspolitik. Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close